artykuł nr 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania pn. Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji oświetlenia awaryjnego i świateł bezpieczeństwa oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych w budynku głównym Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

Załączniki:
Zał. 5.7. 222 KB
Zał. 5.6. 246 KB
Zał. 5.5. 260 KB
Zał. 5.4. 209 KB
Zał. 5.2. 73 KB
Zał. 5.3. 69 KB
Zał. 5.1. 52 KB
SIWZ z załącznikami 1 - 4 223 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji oświetlenia awaryjnego i świateł bezpieczeństwa oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych w budynku głównym Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 12 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych w ramach zadania I Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej

artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego w postępowaniu pn.: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych w ramach zadania I Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Wystawienie spektaklu teatralnego pt.: "Mewa" autorstwa Antoniego Czechowa w reżyserii Jürgena Goscha w ramach I. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Klasyki Światowej