Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   STRONA GŁÓWNA 51251
   DANE OGÓLNE 9982
   STATUS PRAWNY 10149
   REGULAMIN i SCHEMAT ORGANIZACYJNY 10312
   KADRA ZARZĄDZAJĄCA 8369
   NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY 5197
   KONTROLE 2311
   SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3649
Zasady funkcjonowania
   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 6729
   STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA i MAJĄTEK 7524
Zamówienia Publiczne
   OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 104718
     PRZETARGI 2020 311
     PRZETARGI 2018 9118
     PRZETARGI 2016 1438
     PRZETARGI 2015 6615
     PRZETARGI 2014 4211
     PRZETARGI 2013 4660
     PRZETARGI 2012 8021
     PRZETARGI 2011 5490
     PRZETARGI 2010 5436
   ZAPYTANIA OFERTOWE 69172
   ZAMÓWIENIA z art. 4 pkt. 8b PZP 29441
   PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 60
Inne
   SPRZEDAŻ ŚRODKÓW INSCENIZACJI 6882
   REDAKCJA BIP 6370
Łączna liczba odwiedzin:377416