Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   STRONA GŁÓWNA 57551
   DANE OGÓLNE 11398
   STATUS PRAWNY 11248
   REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY 11472
   KADRA ZARZĄDZAJĄCA 9984
   NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY 11400
   KONTROLE 3083
   SPRAWOZDANIA FINANSOWE 4985
Zasady funkcjonowania
   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 7252
   STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA i MAJĄTEK 7989
Zamówienia Publiczne
   OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 109900
     PRZETARGI 2020 7307
     PRZETARGI 2018 13193
     PRZETARGI 2016 1688
     PRZETARGI 2015 8214
     PRZETARGI 2014 4465
     PRZETARGI 2013 4887
     PRZETARGI 2012 8490
     PRZETARGI 2011 6310
     PRZETARGI 2010 6216
   ZAPYTANIA OFERTOWE 81798
   ZAMÓWIENIA z art. 4 pkt. 8b PZP 37814
   PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2835
Inne
   SPRZEDAŻ ŚRODKÓW INSCENIZACJI 8788
   RAPORTY STATYSTYCZNE GUS 313
   REDAKCJA BIP 6826
Łączna liczba odwiedzin:445406