Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   STRONA GŁÓWNA 53369
   DANE OGÓLNE 10477
   STATUS PRAWNY 10599
   REGULAMIN i SCHEMAT ORGANIZACYJNY 10825
   KADRA ZARZĄDZAJĄCA 8878
   NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY 6262
   KONTROLE 2710
   SPRAWOZDANIA FINANSOWE 4255
Zasady funkcjonowania
   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 6994
   STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA i MAJĄTEK 7742
Zamówienia Publiczne
   OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 106871
     PRZETARGI 2020 963
     PRZETARGI 2018 12958
     PRZETARGI 2016 1553
     PRZETARGI 2015 7955
     PRZETARGI 2014 4343
     PRZETARGI 2013 4766
     PRZETARGI 2012 8247
     PRZETARGI 2011 5890
     PRZETARGI 2010 5833
   ZAPYTANIA OFERTOWE 74867
   ZAMÓWIENIA z art. 4 pkt. 8b PZP 31288
   PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 406
Inne
   SPRZEDAŻ ŚRODKÓW INSCENIZACJI 8330
   RAPORTY STATYSTYCZNE GUS 19
   REDAKCJA BIP 6621
Łączna liczba odwiedzin:403021