Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA DZIAŁU PROMOCJI I REKLAMY

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko kierownika Działu Promocji i Reklamy 1. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668), 2. Min. 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, 3. Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), 4. Znajomość języka angielskiego lu...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 15:25

2. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ŚLUSARZA - SPAWACZA

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ogłasza nabór na stanowisko ślusarza - spawacza I. Wymagania: 1. Uprawnienia spawalnicze w zakresie urządzeń do spawania (MIGOMAT i TIG), 2. Umiejętność posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami. II. Oferujemy: 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 2. Pracę wolną od rutyny, 3. Realizację ciekawych, samodzielnych zadań. III. Wymagane dokumenty: 1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega s...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 09:51

3. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DS. PRACOWNICZYCH I SOCJA...

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i socjalnych 1. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668), 2. 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym mile widziane roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze sprawami kadrowo-płacowymi, 3. Znajomość ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) i ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 09:50

4. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY TAPICERA TEATRALNEGO

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko tapicera teatralnego 1. Główne zadania: 1. Podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego, 2. Tapicerowanie mebli stylowych i współczesnych, 3. Upinanie kotar, zasłon i firan. 2. Wymagania: doświadczenie w zawodzie tapicera. 3. Oferujemy: 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 2. pracę wolną od rutyny, 3. realizację ciekawych, samodzielnych zadań. 4. Wymagane dokumenty: 1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 09:49

5. RAPORTY STATYSTYCZNE GUS

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 12:20

6. KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Kadra zarządzająca.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE TEATRU im. STEFANA JARACZA w ŁODZI dyrektor Teatru: Marcin Hycnar, sekretariat 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. finansowo - administracyjnych: Małgorzata Kowalska, sekretariat 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. technicznych: Katarzyna Zbłowska, tel. 042 662 33 03 główny księgowy: Zofia Ułamek, tel. 042 662 33 50 inspektor ochrony danych osobowych: Anna Sosińska, dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 15:40

7. DANE OGÓLNE

Dane teleadresowe

Nazwa: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi adres: 90-257 Łódź, ul. Kilińskiego 45 sekretariat:. 042 662 33 01 faks: 042 662 33 55 centrala: 042 662 33 00 dyrektor Teatru: sekretariat, tel. 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. finansowo - administracyjnych Teatru: sekretariat, tel. 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. technicznych Teatru : tel. 042 662 33 03 Biuro Obsługi Widzów: tel. 042 662 33 33, 662 33 35, 662 33 34 Biuro Reklamy: tel. 042 662 33 22 Główny księgowy: tel. 042 662 33 50 Numer NIP 724-...

Utworzony: 2006-05-16 | Zmodyfikowany: 2020-12-07 09:17

8. PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ ZA ROK 2020

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:54

9. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU IM. STEFANA JARAC...

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi - instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2023 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:41

10. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

OGŁOSZENIE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI - Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 1...

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 11:41

11. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

OGŁOSZENIE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI - Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 1...

Utworzony: 2020-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-07-09 09:39

12. PRZETARGI 2020

INNOWACYJNY SYSTEM MIKSOWANIA I TRANSMISJI SYGNAŁÓW FONICZNYCH TEATRU IM. STEFANA JA...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-04-27 18:01

13. OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

PRZETARGI 2020

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 09:09

14. KONTROLE

Kontrole.

KONTROLE PRZEPROWADZONE w TEATRZE im. STEFANA JARACZA w ŁODZI 20.04.2011 - kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi, 20.04.2011 - kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi, 27.06.2011 - 15.07.2011 - kontrola finansowa w odniesieniu do zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz w zakresie stosowania obowiązujących w jednostce p...

Utworzony: 2013-06-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 13:35

15. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Łodzi, regionie łódzkim oraz na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych, jak również reprezentowanie kultury polskiej za granicą. Działalność kulturalna Teatru polega, w szczególności, na: przygotowywaniu i realizacji spektakli w celu upowsz...

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:31

16. ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana...

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 14:19

17. STRONA GŁÓWNA

Witamy!

Utworzony: 2006-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 12:28

18. REDAKCJA BIP

Redakcja.

Redakcja: Łukasz Tulik Kontakt e-mail: inwestycje@teatr-jaracza.lodz.pl Telefon: 042 662 33 17

Utworzony: 2006-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 13:58

19. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA i MAJĄTEK

Struktura własnościowa i majątek.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi stanowi własność samorządową Województwa Łódzkiego i gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, wartość majątku odzwierciedla fundusz instytucji. MAJĄTEK właściciel gruntu: Skarb Państwa użytkownik wieczysty: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi właściciel budynków: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi Zgodnie z decyzją GN.III/SP.V.7720/2338/KS/05 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r. uprawomocnionej 14 stycznia 2008 r. , z dnie...

Utworzony: 2006-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 12:21

20. STATUS PRAWNY

Status prawny.

STATUS PRAWNY TEATRU im. STEFANA JARACZA w ŁODZI forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, organizator: Samorząd Województwa Łódzkiego, podstawa prawna działania: Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.), Statut nadany Uchwałą nr 939/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania nowego statutu Teatrowi im. Stefana Jaracza w Łodzi, Rozporządzenie Pre...

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 12:53