Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Kadra zarządzająca.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE TEATRU im. STEFANA JARACZA w ŁODZI p.o. dyrektora Teatru: Małgorzata Kowalska, sekretariat 042 662 33 01 zastępca dyrektora ds. artystycznych: Michał Chorosiński, sekretariat 042 662 33 01 zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych: Małgorzata Kowalska, sekretariat 042 662 33 01 główny księgowy: Zofia Ułamek, tel. 042 662 33 50 inspektor ochrony danych osobowych: Anna Sosińska, dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-07-21 11:56

2. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ZASTĘPCY KIEROWNIKA DZIAŁU PRODUKCJI ...

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko zastępcy kierownika Działu Produkcji Przedstawień 1. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane wyższe, 2. Minimum 4-letnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie zadań, w tym 2-letnie w kierowaniu zespołem, 3. Dobra organizacja pracy, 4. Umiejętności komunikacji i łagodzenia napięć między pracownikami, 5. Odporność na stres, 6. Znajomość specyfiki pracy w pracowniach: krawieckich, modelatorskiej...

Utworzony: 2022-06-28 | Zmodyfikowany: 2022-06-28 13:42

3. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ELEKTROAKUSTYKA

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko elektroakustyka 1. W zakres obowiązków wchodzi: 1. Obsługa sprzętu elektryczno-oświetleniowego prób i spektakli realizowanych w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą; 2. Przygotowanie i realizacja świateł scenicznych w czasie prób i spektakli; 3. Przygotowanie i realizacja projekcji multimedialnych w czasie prób i spektakli; 4. Prowadzenie w formie zapisów elektronicznych i pisemnych zapisów świateł i multimediów do spektakli; 5. O...

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 10:16

4. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY AKUSTYKA

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko akustyka 1. W zakres obowiązków wchodzi m.in.: 1. Obsługa sprzętu elektroakustycznego w czasie prób i spektakli realizowanych w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą, 2. Programowanie urządzeń audio podczas prób zgodnie z uwagami realizatorów, 3. Sporządzanie po ostatniej próbie generalnej szczegółowego i czytelnego scenariusza dźwięku uzgodnionego z reżyserem spektaklu, 4. Przygotowanie i prowadzenie dźwięku zgodnie ze scenariusz...

Utworzony: 2021-11-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-12 14:00

5. ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana...

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 14:03

6. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY TAPICERA TEATRALNEGO

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko tapicera teatralnego 1. Główne zadania: 1. Podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego, 2. Tapicerowanie mebli stylowych i współczesnych, 3. Upinanie kotar, zasłon i firan. 2. Wymagania: doświadczenie w zawodzie tapicera. 3. Oferujemy: 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 2. Pracę wolną od rutyny, 3. Realizację ciekawych, samodzielnych zadań. 4. Wymagane dokumenty: 1. CV wraz z listem motywacyjnym lub innym p...

Utworzony: 2021-05-19 | Zmodyfikowany: 2021-05-19 14:39

7. REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY TEATRU IM. STEFANA JARACZA W ŁODZI, Z DNIA 20.02.2...

Utworzony: 2018-09-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-24 14:07

8. REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ZMIANA DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO TEATRU IM. STEFANA JARACZA W ŁODZI, wprowadzona...

Utworzony: 2021-03-24 | Zmodyfikowany: 2021-03-24 13:51

9. STATUS PRAWNY

Status prawny.

STATUS PRAWNY TEATRU im. STEFANA JARACZA w ŁODZI forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, organizator: Samorząd Województwa Łódzkiego, podstawa prawna działania: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194), Statut nadany Uchwałą nr 972/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ...

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-24 13:20

10. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DS. PRACOWNICZYCH I SOCJA...

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i socjalnych 1. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668), 2. 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym mile widziane roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze sprawami kadrowo-płacowymi, 3. Znajomość ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) i ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 13:14

11. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY TAPICERA TEATRALNEGO

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko tapicera teatralnego 1. Główne zadania: 1. Podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego, 2. Tapicerowanie mebli stylowych i współczesnych, 3. Upinanie kotar, zasłon i firan. 2. Wymagania: doświadczenie w zawodzie tapicera. 3. Oferujemy: 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 2. pracę wolną od rutyny, 3. realizację ciekawych, samodzielnych zadań. 4. Wymagane dokumenty: 1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 13:12

12. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA DZIAŁU PROMOCJI I REKLAMY

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko kierownika Działu Promocji i Reklamy 1. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668), 2. Min. 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, 3. Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), 4. Znajomość języka angielskiego lu...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 13:12

13. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DS. PRACOWNICZYCH I SOCJA...

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i socjalnych 1. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668); 2. 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze sprawami kadrowo-płacowymi, 3. Znajomość ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) i przepisów wykona...

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 13:11

14. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

OGŁOSZENIE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI - Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 1...

Utworzony: 2021-03-09 | Zmodyfikowany: 2021-03-09 12:06

15. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ŚLUSARZA - SPAWACZA

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ogłasza nabór na stanowisko ślusarza - spawacza I. Wymagania: 1. Uprawnienia spawalnicze w zakresie urządzeń do spawania (MIGOMAT i TIG), 2. Umiejętność posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami. II. Oferujemy: 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 2. Pracę wolną od rutyny, 3. Realizację ciekawych, samodzielnych zadań. III. Wymagane dokumenty: 1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega s...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 09:51

16. RAPORTY STATYSTYCZNE GUS

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 12:20

17. DANE OGÓLNE

Dane teleadresowe

Nazwa: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi adres: 90-257 Łódź, ul. Kilińskiego 45 sekretariat:. 042 662 33 01 faks: 042 662 33 55 centrala: 042 662 33 00 dyrektor Teatru: sekretariat, tel. 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. finansowo - administracyjnych Teatru: sekretariat, tel. 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. technicznych Teatru : tel. 042 662 33 03 Biuro Obsługi Widzów: tel. 042 662 33 33, 662 33 35, 662 33 34 Biuro Reklamy: tel. 042 662 33 22 Główny księgowy: tel. 042 662 33 50 Numer NIP 724-...

Utworzony: 2006-05-16 | Zmodyfikowany: 2020-12-07 09:17

18. PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ ZA ROK 2020

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:54

19. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU IM. STEFANA JARAC...

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi - instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2023 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:41

20. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

OGŁOSZENIE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI - Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 1...

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 11:41