Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. PRZETARGI 2020

INNOWACYJNY SYSTEM MIKSOWANIA I TRANSMISJI SYGNAŁÓW FONICZNYCH TEATRU IM. STEFANA JA...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 14:18

2. OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

PRZETARGI 2020

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 09:09

3. KONTROLE

Kontrole.

KONTROLE PRZEPROWADZONE w TEATRZE im. STEFANA JARACZA w ŁODZI 20.04.2011 - kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi, 20.04.2011 - kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi, 27.06.2011 - 15.07.2011 - kontrola finansowa w odniesieniu do zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz w zakresie stosowania obowiązujących w jednostce p...

Utworzony: 2013-06-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 13:35

4. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DS. PRACOWNICZYCH I SOCJA...

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i socjalnych 1. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668), 2. 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym mile widziane roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze sprawami kadrowo-płacowymi, 3. Znajomość ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) i ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:08

5. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ŚLUSARZA - SPAWACZA

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ogłasza nabór na stanowisko ślusarza - spawacza I. Wymagania: 1. Uprawnienia spawalnicze w zakresie urządzeń do spawania (MIGOMAT i TIG), 2. Umiejętność posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami. II. Oferujemy: 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 2. Pracę wolną od rutyny, 3. Realizację ciekawych, samodzielnych zadań. III. Wymagane dokumenty: 1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega s...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 08:09

6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Łodzi, regionie łódzkim oraz na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych, jak również reprezentowanie kultury polskiej za granicą. Działalność kulturalna Teatru polega, w szczególności, na: przygotowywaniu i realizacji spektakli w celu upowsz...

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:31

7. ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana...

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 14:19

8. STRONA GŁÓWNA

Witamy!

Utworzony: 2006-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 12:28

9. REDAKCJA BIP

Redakcja.

Redakcja: Łukasz Tulik Kontakt e-mail: inwestycje@teatr-jaracza.lodz.pl Telefon: 042 662 33 17

Utworzony: 2006-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 13:58

10. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA i MAJĄTEK

Struktura własnościowa i majątek.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi stanowi własność samorządową Województwa Łódzkiego i gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, wartość majątku odzwierciedla fundusz instytucji. MAJĄTEK właściciel gruntu: Skarb Państwa użytkownik wieczysty: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi właściciel budynków: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi Zgodnie z decyzją GN.III/SP.V.7720/2338/KS/05 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r. uprawomocnionej 14 stycznia 2008 r. , z dnie...

Utworzony: 2006-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 12:21

11. KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Kadra zarządzająca.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE TEATRU im. STEFANA JARACZA w ŁODZI dyrektor Teatru: Waldemar Zawodziński, sekretariat 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych: Małgorzata Kowalska, sekretariat 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. technicznych: Katarzyna Zbłowska, tel. 042 662 33 03 główny księgowy: Zofia Ułamek, tel. 042 662 33 50 inspektor ochrony danych osobowych: Anna Sosińska, dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 12:12

12. DANE OGÓLNE

Dane teleadresowe

Nazwa: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi adres: 90-257 Łódź, ul. Kilińskiego 45 sekretariat:. 042 662 33 01 faks: 042 662 33 55 centrala: 042 662 33 00 dyrektor Teatru: sekretariat, tel. 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych: sekretariat, tel. 042 662 33 01 z-ca dyrektora ds. technicznych: tel. 042 662 33 03 Biuro Obsługi Widzów: tel. 042 662 33 33, 662 33 35, 662 33 34 Biuro Reklamy: tel. 042 662 33 22 Główny księgowy: tel. 042 662 33 50 Numer NIP 724-000-34-73 Numer R...

Utworzony: 2006-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 12:10

13. STATUS PRAWNY

Status prawny.

STATUS PRAWNY TEATRU im. STEFANA JARACZA w ŁODZI forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, organizator: Samorząd Województwa Łódzkiego, podstawa prawna działania: Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.), Statut nadany Uchwałą nr 939/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania nowego statutu Teatrowi im. Stefana Jaracza w Łodzi, Rozporządzenie Pre...

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 12:53

14. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Nabór na stanowisko tapicera teatralnego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko tapicera teatralnego Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45 ogłasza nabór na stanowisko tapicera teatralnego I. Główne zadania: - podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego, - tapicerowanie mebli stylowych i współczesnych, - upinanie kotar, zasłon i firan. II. Wymagania: - mile widziane doświadczenie w zawodzie tapicera (min. 5 lat). III. Oferujemy: - stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. - pracę wolną od rutyny, - re...

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 10:49

15. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Nabór na wolne stanowiska pracy.

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi poszukuje osób na stanowiska: 1. TAPICER TEATRALNY Główne zadania: Podstawowe umiejętności w zakresie szycia ciężkiego, Tapicerowania mebli stylowych i współczesnych, Upinanie kotar, zasłon i firan. Wymagania: doświadczenie w zawodzie tapicera (min. 5 lat). Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pracę wolną od rutyny, realizację ciekawych, samodzielnych zadań. 2. ELEKTROAKUSTYK W zakres obowiązków wchodzi: Obsługa sprzętu elektryczno-oświ...

Utworzony: 2013-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 08:42

16. REGULAMIN i SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Regulamin i schemat organizacyjny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z dnia 20 luteg...

Utworzony: 2018-09-04 | Zmodyfikowany: 2018-09-04 14:01

17. PRZETARGI 2018

Elektryfikacja napędów mechanicznych Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi,...

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 13:07

18. PRZETARGI 2018

System mikrofonów bezprzewodowych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, postępowanie p...

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 13:15

19. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Ogłoszenie wymagane przez ustawę o rachunkowości - Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 1...

Utworzony: 2017-09-08 | Zmodyfikowany: 2017-09-08 08:37

20. ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana...

Utworzony: 2017-09-04 | Zmodyfikowany: 2017-09-04 13:31