artykuł nr 1

Sprzedaż środków inscenizacji w trybie przetargu na podstawie Kodeksu Cywilnego - termin składania ofert do dnia 27.03.2015 r. do godz. 12:00.

artykuł nr 2

Sprzedaż środków inscenizacji w trybie przetargu na podstawie Kodeksu Cywilnego.