artykuł nr 1

Kadra zarządzająca.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE
TEATRU im. STEFANA JARACZA w ŁODZI

dyrektor Teatru:

Marcin Hycnar, sekretariat 042 662 33 01

 

z-ca dyrektora ds. finansowo - administracyjnych:

Małgorzata Kowalska, sekretariat 042 662 33 01

 

z-ca dyrektora ds. technicznych:

Katarzyna Zbłowska, tel. 042 662 33 03

 

główny księgowy:

Zofia Ułamek, tel. 042 662 33 50

 

inspektor ochrony danych osobowych:

Anna Sosińska, dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl