artykuł nr 1

Struktura własnościowa i majątek.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi stanowi własność samorządową Województwa Łódzkiego i gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, wartość majątku odzwierciedla fundusz instytucji.

 

 

MAJĄTEK

 

właściciel gruntu: Skarb Państwa  

użytkownik wieczysty: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

właściciel budynków: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

 

Zgodnie z decyzją GN.III/SP.V.7720/2338/KS/05 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r. uprawomocnionej 14 stycznia 2008 r. , z dniem 5 grudnia 1990 r. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi następca prawny Państwowego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi uzyskał prawo użytkowania wieczystego w stosunku do niżej wymienionych terenów:

 • działka nr 475 o pow. 2.066 m2 położona w Łodzi przy ul Stefana Jaracza 27, dla której to działki założono w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łodzi księgę wieczystą nr KW 6466,
 • działka nr 515/ 2 położona w Łodzi przy ul. Kilińskiego 45 o pow. 3.676 m2, dla której to działki założono w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łodzi księgę wieczystą nr LD1M/ 00045952/ 9,
 • nieruchomość gruntowa zabudowana - zgodnie z w/w decyzją część II Teatr jest właścicielem n/ w budynków:
  1. budynek „A” – gospodarczo - biurowy, pow.: 431,27 m2,
  2. budynek „B” – gospodarczo - biurowy, pow.: 446,55 m2,  
  3. budynek „C” – warsztatowy, pow.: 199,05 m2,  
  4. budynek „D” – warsztatowo - magazynowy, pow.: 1.246,62 m2,
  5. budynek „E” – sceny głównej, pow.: 3.840,00 m2,    
  6. budynek „F” – administracyjno - techniczny, pow.: 2.023,21 m2,
   Na terenie Teatru istnieją również ciągi komunikacyjne w postaci:
   - tunel - przejście na scenę kameralną, pow.: 244,00 m2,
   - łącznik - bud. "F" z bud. "E", pow.: 27,32 m2.  

   

  Środki transportu:

 • samochód osobowo - ciężarowy FORD TRANSIT,

 • samochód ciężarowy DAF