artykuł nr 1

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

Podstawowym zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Łodzi, regionie łódzkim oraz na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych, jak również reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

 

 

Działalność kulturalna Teatru polega, w szczególności, na:

 

  • przygotowywaniu i realizacji spektakli w celu upowszechniania najwybitniejszych dzieł polskiej i światowej literatury dramatycznej,
  • kształtowaniu, prezentacji i upowszechnianiu wartości historycznych oraz współczesnego dorobku kultury,
  • edukacji kulturalnej i wychowywaniu przez sztukę,
  • współpracy ze środowiskami twórczymi i ruchem społeczno-kulturalnym.

 

Terenem działalności Teatru jest obszar RP.