artykuł nr 1

Regulamin i schemat organizacyjny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z dnia 20 lutego 2018 r.

artykuł nr 2

Regulamin organizacyjny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

artykuł nr 3

Schemat organizacyjny 06.03.2013 r.