artykuł nr 1

Kadra zarządzająca.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE
TEATRU im. STEFANA JARACZA w ŁODZI

 

p.o. dyrektora Teatru:

Małgorzata Kowalska, sekretariat 042 662 33 01

 

zastępca dyrektora ds. artystycznych:

Michał Chorosiński, sekretariat 042 662 33 01

 

zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych:

Małgorzata Kowalska, sekretariat 042 662 33 01

 

główny księgowy:

Zofia Ułamek, tel. 042 662 33 50

 

inspektor ochrony danych osobowych:

Anna Sosińska, dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl