artykuł nr 1

Status prawny.

STATUS PRAWNY

TEATRU im. STEFANA JARACZA w ŁODZI

 

  • forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna,
  • organizator: Samorząd Województwa Łódzkiego,
  • podstawa prawna działania:

 

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194),
  2. Statut nadany Uchwałą nr 972/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi,
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych (tekst ogłosozny Dz. U. nr 148, poz. 971),
  4. wewnętrzne zarządzenia i regulaminy.