artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Nazwa: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
adres:  90-257 Łódź, ul. Kilińskiego 45
sekretariat:. 042 662 33 01
faks: 042 662 33 55
centrala: 042 662 33 00

dyrektor Teatru: sekretariat, tel. 042 662 33 01

z-ca dyrektora ds. finansowo - administracyjnych Teatru: sekretariat, tel. 042 662 33 01
z-ca dyrektora ds. technicznych Teatru : tel. 042 662 33 03

Biuro Obsługi Widzów: tel. 042 662 33 33, 662 33 35, 662 33 34
Biuro Reklamy: tel. 042 662 33 22
Główny księgowy: tel. 042 662 33 50
Numer NIP 724-000-34-73
Numer REGON : 000-279-172
konto bankowe: bank PEKAO S.A. I./O. 64 1240 3015 1111 0000 3412 3036.
Strona internetowa: www.teatr-jaracza.lodz.pl
E-mail: teatr@teatr-jaracza.lodz.pl
promocja@teatr-jaracza.lodz.pl
bow@teatr-jaracza.lodz.pl

inwestycje@teatr-jaracza.lodz.pl