artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI - Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 138, z dnia 18 lipca 2019 r., poz. 37640, str. 85-96: Sprawozdanie finansowe Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, za rok 2018.

Załączniki:
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018MB