artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI - Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 121, z dnia 25 czerwca 2018 r., poz. 27635, str. 160-171: Sprawozdanie finansowe Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, za rok 2017.

Załączniki:
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017MB