artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU IM. STEFANA JARACZA W ŁODZI

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi - instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2023 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).