artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi za lata 2021 i 2022.

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi za lata 2019 i 2020.

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi za lata 2017 i 2018.

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi za 2016 rok.

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert - Badanie sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi za 2015 rok